بازی انلاین

به چه دلیل نورپردازی RGB موجب بن شدن گیمرها میشود؟

/rgbban

اخیرا دو برنامه آنتی‌چیت براساس گزارش‌های منتشر شده  گیمرها به دلیل نصب‌کردن برنامه کنترل نورپردازی RGB به اشتباه برای همیشه  بن می‌کنند.‌دو برنامه ضد چیت Battleye و Easy Anti-Cheat گیمر های زیادی را به دلیل نصب‌کردن برنامه کنترل نورپردازی RGB بن کرده‌اند.‌برنامه‌های کنترل نورپردازی RGB به شیوه‌ای عمل می‌کنند که رفتار آنها مشابه چیت‌ها است.‌برنامه‌های آنتی‌چیت تصور می‌کنند که کاربر برنامه‌ی چیت اجرا کرده و محتوای حافظه رم را دستکاری می‌کند.‌خبر بد اینکه الکترونیک‌آرتز از این موضوع باخبر است ولی تاکنون هیچ اقدامی نکرده.‌برای برنامه آنتی‌چیت Easy Anti-Cheat شاید با خرید یک SSD جدید بتوان از بن خارج شد ولی Battleye حساب را به طور کامل قفل می‌کند.‌نظر شما درمورد برنامه‌های آنتی چیت در بازی‌ها چیست؟با دبی اینجا همراه باشید.