طوفان خورشیدی

ناسا دو مأموریت جدید را با هدف مطالعه خورشید و طوفانهای خورشیدی آغاز می‌کند.

/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C

آژانس فضایی ایالات متحده قصد دارد با هدف  مطالعه خورشید و اطلاعات در  مورد این ستاره میزبان و درک بهتر طوفان‌های  خورشیدی دو مأموریت جدید را  در دهه آینده آغاز کند.