نانو

چاپ سه‌بعدی با دقت نانومتری امکان‌پذیر می‌شود.

/3d-2020

با توسعه یک چاپگر سه‌بعدی زیستی، امکان تولید محصولات در حوزه مهندسی بافت و داربست‌های زیستی با دقتی در حد صد نانومتر فراهم شد.