با شروع فعالیت های علمی جیمز وب عصر جدیدی در علم نجوم آغاز خواهد شد و این تلسکوپ فضایی قدرتمند می تواند داده های علمی بسیاری را جمع آوری کند. این داده ها می تواند پاسخ سوالات بیشماری در زمینه اولین لحظات تشکیل جهان باشد.

همچنین ستاره شناسان می توانند از این داده‌های علمی جزئیات بیشتری نسبت به گذشته در مورد سیارات فراخورشیدی کسب کنند. تاکنون هشت ماه از ارسال، راه اندازی، آزمایش و کالیبراسیون این تلسکوپ قدرتمند گذشته است. کارشناسان این تلسکوپ نیز قصد دارند با اطمینان آن را آماده فعالیت کنند. مارسیا ریکه ستاره شناس دانشگاه آریزونا و یکی از مسئولین چهار دوربین جیمز وب در مورد راه اندازی این تلسکوپ طی ماه‌های اخیر توضیحاتی را منتشر کرده است.