ناسا در مورد این مأموریت می گوید: تحقیقات این فضاپیما در مورد فعالیت های  خورشیدی و چگونگی ایجاد آنها است که می تواند بر آب و هوای فضا اثر  بگذارد. اندازه گیری های این فضاپیما مربوط به شرایط داخلی اتمسفر، میدان  مغناطیسی و خروجی انرژی خورشیدی است و به دانشمندان کمک می کند تا درک  بهتری از این ستاره داشته باشند. رصدخانه دینامیک خورشیدی بخشی از شبکه  فضاپیماهای خورشیدی ناسا محسوب میشود. به گفته ناسا فعالیت های خورشید  اخیراً بسیار زیاد شده به طوری که احتمال می‌رود چرخه این فعالیت ها تا سال  ۲۰۲۵ به اوج خود برسد.