دبی اینجا بورس کالای دیجیتال استوک - Dubaiinja.IR Dubaiinja.COM
پرسش دارید؟ مشاوره میخواهید؟ با ما تماس بگیرید. امکان بیعانه هم داریم!
دفتر: 07138439562 - فروش: 09307665057 - فنی: 09174732171
دسته‌بندی کالاها

اینستاگرام

به روز رسانی جدید اینستاگرام شامل نقشه قابل جستجو برای پیدا کردن کسب و کار ها خواهد بود

/%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF

اینستاگرام در بروزرسانی جدید خود و با هدف  پیدا کردن کسب و کار ها یا فروشگاه های اطراف کاربران یک نقشه قابل جستجوی  پویا را به آنها عرضه می کند. با استفاده از این نقشه همانند گوگل مپس  کاربران می‌توانند به موقعیت مکانی فروشگاه های اطراف خود دسترسی پیدا  کنند.به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مارک زاکربرگ در استوری جدید خود قابلیت اخیر را به طور کامل و با  توضیحات معرفی کرده است. پیش از این کاربران برای پیدا کردن موقعیت مکانی  تنها از طریق پست ها می توانستند به نقشه دسترسی پیدا کنند. اما اکنون در  به روز رسانی اخیر امکان جستجوی کامل از طریق نقشه و فیلتر کردن فروشگاه  های مورد نظر نیز وجود خواهد داشت.