تعمیر لپ تاپ در شیراز

اگر بر روی لپ تاپ آب یا قهوه ریخت چیکار کنیم؟

/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%84%D9%BE-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A2%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

اگر بر روی لپ تاپ چه خاموش چه روشن مایعات آب یا قهوه ریخت اولین کار آن را خاموش و اتصال برق را قطع کنید.این نکته را باید بدانید که در چنین شرایطی، مقدار مایع ریخته شده روی لپ تاپ و سرعت عمل شما دو فاکتور بسیار مهم هستند.اگر این مشکل برای لپ تاپ تان ایجاد شده  است این مطلب به شما کمک می‌کند که با کم‌ترین هزینه و بدون مراجعه به  تعمیرکار، به اصطلاح کار را در بیاورید.