چاپ در حالت Eco

قرار دادن پرینتر در حالت آماده به کار که در این حالت 1 وات یا کمتر انرژی مصرف می شود . 

این پرینتر ها دارای حالت Eco هستند . با قرار دادن این چاپگر های جدید  اچ پی بر روی این حالت از مقدار کمتری تونر استفاده کنید . به هر حال ،  استفاده از حالت Eco بر روی کیفیت تاثیر می گذارد . 

کمپانی اچ پی استفاده تمام وقت از حالت EconoMode را توصیه نمی کند .  اگر از حالت EconoMode به صورت تمام وقت استفاده شود ، عرضه تونر و قطعات  آن ممکن است با مشکل رو به شوند . اگر کیفیت چاپ شروع به کاهش کرد و دیگر  کیفیت ارائه شده قابل قبول شما نبود ، باید کاربران به فکر جایگزینی تونر  کارتریج خود باشند .

نکته : اگر این حالت بر روی درایور های پرینتر فعال نیست و آن را مشاهده نمی کنید ، می توانید آن را از طریق کنترل پنل خود فعال کنید . 

پیکر بندی و ویرایش چاپگر برای قرار دهی در حالت Eco از درایور پرینتر 

1 - از برنامه های نرم افزار گزینه پرینت را انتخاب کنید . 

2 - پرینتر را انتخاب کنید و سپس گزینه خواص یا تنظیمات را انتخاب کنید . 

3 - گزینه کیفیت / کاغذ را انتخاب کنید . 

4 - سپس گزینه حالت Eco را انتخاب کنید و تایید را فشار دهید . 

پیکر بندی و ویرایش چاپگر برای قرار دهی در حالت Eco از کنترل پنل پرینتر 

1 - از صفحه نمایش اصلی بر روی کنترل پنل پرینتر منوی تنظیمات چاپگر را باز کنید . 

2 - منوهای زیر را باز کنید :

کپی / پرینت یا پرینت 

گزینه های چاپ پیش فرض 

حالت Eco

3 - گزینه روشن یا خاموش را برای قبول تنظیمات انتخاب کنید . 

قرار دادن پرینتر در حالت آماده به کار که در این حالت 1 وات یا کمتر انرژی مصرف می شود . 

تنظیمات حالت آماده به کار برای این است که پرینتر در این حالت حدود چند  وات انرژی مصرف کند . با این تنظیمات می توانید زمان روشن ، خاموش شدن ،  کیفیت پرینتر در حالت آماده به کار و کیفیت پرینتر را بعد از شروع به کار  تنظیم کنید . 

برای قرار دادن پرینتر در حالتی که تنها 1 وات انرژی مصرف کند چه در  حالت آماده به کار و چه  در حالت خاموش لازم است مراحل زیر را انجام دهید  . 

1 - از صفحه نمایش اصلی بر روی کنترل پنل پرینتر منوی تنظیمات را باز کنید . 

2 - منوهای زیر را باز کنید :

تنظیمات اصلی 

تنظیمات انرژی 

تنظیمات حالت آماده به کار 

3 - گزینه حالت آماده به کار را تنظیم کنید . این حالت در زمانی که برای  دقایقی با پرینتر کار نداشته باشید مورد استفاده قرار می گیرد . 

نکته : زمان پیش فرض تعیین شده برای حالت آماده به کار  0 دقیقه می باشد که نشانگر این است که پرینتر شما در کمتر از یک دقیقه در  حالت آماده به کار قرار می گیرد . 

4 - حالت خاموش شدن خودکار در این سری پرینتر های جدید اچ پی بعد از  حالت آماده به کار موجب می شود تا سریعتر از گذشته و بیشتر از قبل به صرفه  جویی بپردازید . درست بعد از یک مدت زمان مناسب !!

نکته : توسط حالت پیش فرض ، چاپگر از حالت خاموش به صورت خودکار در پاسخ به هر گونه فعالیت غیر از خواب روشن می شود .

5 - گزینه انجام شد را برای اتمام کار و ذخیره فشار دهید .